Kredyty Idealna Kasa

SZYBKA POŻYCZKA

Kredyty Idealna Kasa
Kredyty Idealna Kasa

Zaznacz suwakiem interesującą Ciebie kwotę pożyczki , przybliżoną ilość rat oraz kwotę miesięcznego zobowiązania, którą możesz przeznaczyć na spłatę raty.

Kwota pożyczki
3000
Ilość rat
36
rat
Kwota raty
110
UWAGI DO FORMULARZA

W trakcie przetwarzania formularza z twoim zapytaniem znaleźliśmy nieprawidłowo wypełnione pola. Prosimy o uzupełnienie poniższych pól w formularzu według poniższych wskazówek.

KROK
1
FORMULARZ

Wypełnij poniższy formularz w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia najkorzystniejszej oferty kredytowej na rynku.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, tj. na telefoniczne przekazywanie informacji handlowych i marketingowych oraz wysyłanie na podany przez nie nr telefonu wiadomości SMS o treści reklamowej.

LUB
KROK
2
DANE OSOBOWE

Podaj nam więcej danych osobowych abyśmy mogli szybciej zweryfikować Twoje zapytanie ofertowe!

KROK
3
ADRES ZAMELDOWANIA
KROK
4
ADRES ZAMIESZKANIA

Czy adres zamieszkania jest taki sam jak zameldowania?

KROK
5
PREFEROWANA DATA I GODZINA KONTAKTU

Powiedz nam kiedy możemy się z Tobą skontaktować w celu przedstawienia oferty kredytowej.

KROK
6
ZGODY

W celu przesłania Tobie wniosku zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla naszej firmy.

Szanowny kliencie, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informuję, że: • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot gospodarczą pod nazwą Centrum Finansowe „AGAR” w Poznaniu (61-567), przy ul. Górna Wilda 100, tel.: 61 833 75 61, 601 522 095, email: biuro@agarkredyty.pl (zwany dalej Administratorem). • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy, • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO: • w celu wykonania zawartej umowy, • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych), • wówczas, gdy to będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora). • o ile niżej wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą również przetwarzane w celach marketingowych wykraczających poza zakres marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Informuję, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest całkowicie dobrowolna. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • odbiorcą Pana/Pani danych będą, w zależności od rodzaju zawartej umowy, współpracujące z Administratorem banki, instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady ubezpieczeń oraz kancelarie odszkodowawcze. • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania zawartej umowy, dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora – przez okres prowadzenia tego marketingu bezpośredniego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uprzednio wyrażona zgoda, to dane takie będą przez Administratora przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. • posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. • w zakresie określonym przepisami prawa, w tym RODO, posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych, tj. w celu otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych dotyczących produktów i usług finansowych dedykowanych konsumentom, przygotowywania propozycji współpracy w zakresie produktów i usług finansowych oraz prowadzeniem korespondencji w tym zakresie.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.) na podany przez mnie adres poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, tj. na telefoniczne przekazywanie informacji handlowych i marketingowych oraz wysyłanie na podany przez nie nr telefonu wiadomości SMS o treści reklamowej.

KROK
7
WYSŁANIE WNIOSKU

Dziękujemy, że wypełniłeś cały formularz potrzeby do udzielenia pomocy finansowej w tym momencie możesz wysłać wniosek do weryfikacji.

RRSO uzależnione jest od oferty poszczególnego pożyczkodawcy i może zawierać się od 0% przy krótkoterminowych pożyczkach i od 9,87% przy Pożyczkach pozabankowych ratalnych, natomiast przy kredytach gotówkowych bankowych od 6,87%